PKKKPWS

Pertubuhan Kebajikan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan Wanita Selangor ini menjalankan aktiviti-aktiviti berkaitan 4 perkara:

a) Kebajikan ahli dan komuniti

b) Kesihatan ahli dan komuniti

c) Keselamatan ahli dan komuniti

d) Keselamatan pekerjaan ahli dan komuniti

Sokongan dan sumbangan semua adalah amat di alu-alukan.

Ramai yang terkesan akibat gangguan terhadap ekonomi negara dan global pada masa kini.